วิชาลม 7 ฐาน ในวันที่โลกใกล้จะเกิดสงครามโลก

วิชาลม 7 ฐาน ในวันที่โลกใกล้จะเกิดสงครามโลก

บอร์ด ความรัก,วิชาลมฐานในวันที่โลกใกล้จะเกิดสงครามโลก ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัสวิชาลม 7 ฐาน ในวันที่โลกใกล้จะเกิดสงครามโลก////ทำไมต้องฝึกวิชาลม 7 ฐาน หากคิดจะเดินบนเส้นทางของโพธิสัตว์ ?หลวงปู่พุทธะอิสระเคยตอบคำถามข้อนี้ว่า ... เพราะการฝึกวิชาลม 7 ฐานจะทำให้ผู้นั้นฝึกสติให้มีเต็มตัวทั่วพร้อมได้หากอยากจะถึงนิพพาน ผู้นั้นจะต้องมีสติเต็มตัวทั่วพร้อมเสียก่อนการมีสติเต็มตัวทั่วพร้อมจะทำให้ผู้นั้นสามารถบูรณาพลังภายในตัวเองได้ผู้นั้นจะเกิดความชัดใสแจ่มกระจ่างในจิตสำนึกของตนแล้วสามารถเอาความชัดใสแจ่มกระจ่างนี้ไปรับรู้ เรียนรู้ พิจารณาภารกิจที่กำลังจะทำด้วยความโปร่งใจ แจ่มใสและสงบเยือกเย็นได้เพราะทำได้เช่นนี้ คนผู้นั้นถึงสามารถสร้างสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสรรพสิ่ง ความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิตใจ ความสัมพันธ์ต่างๆในชีวิตการงาน และเรื่องราวต่างๆได้อย่างเหมาะสมทุกเมื่ออีกทั้งยังมีอิสระเสรีในการมีชีวิต และเกิดความปีติอย่างล้ำลึกในการมีชีวิต จนชีวิตของผู้นั้นกลับกลายเป็นวิถีและงานศิลปะชิ้นหนึ่งเลยทีเดียวสมาธิที่ได้จากการฝึกวิชาลม 7 ฐานนี้เป็นสมาธิที่จิตรวมเป็นหนึ่งกับกายขณะที่จิตรวมกับกายแล้ว มันจะบังเกิดสภาวจิตที่ไม่แตกแยก เป็นสมาธิที่แท้จริง ตั้งมั่น มีพลังอำนาจในตัวเองสมาธิแบบจิตรวมกับกายนี้ มันจะต้องไม่ปรากฏสิ่งใดๆเลยในขณะทำสมาธิหลวงปู่พุทธะอิสระจึงสอนพวกลูกศิษย์ของท่านว่า"ลูกรัก เมื่อใดก็ตามที่เจ้าต้องการสมาธิ และถ้าเผอิญเจ้าไปเจอพระพุทธเจ้า ต้องฆ่าพระพุทธเจ้า ถ้าเจอพระธรรมต้องเผาพระธรรมทิ้ง และถ้าเจอพระสงฆ์ต้องหนีให้ไกลจากพระสงฆ์"ทั้งนี้ก็เพราะว่า ถ้าขณะที่เรากำลังรวมจิตกับกายแล้ว เผอิญไปเจอพระพุทธเจ้าในสมาธิ เดี๋ยวจิตเราก็จะวิ่งตามพระพุทธเจ้าไปแล้วหากเจอพระธรรมก็ต้องไปใส่ใจพระธรรมไม่ใส่ใจต่อตัวเองสมาธิแบบนี้จึงไม่ใช่สมาธิที่แท้จริงอีกประการหนึ่ง ความรู้ที่เกิดจากกายรวมใจนี้เป็นความรู้ที่จบสิ้นหาข้อยุติได้ แต่ความรู้ที่ใจเลื่อนลอยออกไปนอกกาย ไม่มียุติที่ไม่มียุติเพราะมันเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ที่จะชักพาฉุดกระชากลากถูผู้นั้นไปนั่นเองจากนั้นหลวงปู่พุทธะอิสระได้เมตตาสอนวิธีหายใจแบบวิชาลม 7 ฐานดังต่อไปนี้"เมื่อพร้อมแล้ว เตรียมตัวนั่งขัดสมาธิ ยืดอกขึ้น จัดโครงสร้างของกายให้ตรงด้วยความรู้สึกเพ่งเข้าไปในกายสำรวจโครงสร้างภายในกายตั้งแต่กระดูกข้อต่อของลำคอ หัวไหล่ และกระดูกสันหลังทุกข้อต้องตั้งตรงและอย่าขบกันก่อนฝึกหายใจลึกๆจะต้องสำรวจโครงสร้างภายในกายก่อนเสมอเมื่อจัดโครงสร้างข้างในของเราตั้งตรงแล้วก็ค่อยๆหลับตาลงด้วยความรู้สึกนิ่มนวลและแผ่วเบา จากนั้นจงเริ่มสูดลมหายใจเข้าไปอย่างแผ่วเบา ยาว และลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้คือสูดเข้าไปให้เต็มจนมีความรู้สึกว่ามันเต็มเข้าไปในปอด ถุงลม ช่องท้องและลำคอทำให้ลมมันซ่านเข้าไปทั่วอวัยวะภายในกาย แล้วก็ค่อยๆผ่อนลมออกมาด้วยความรู้สึกแผ่วเบา นุ่มนวลและสุภาพ ..."หลวงปู่หายใจเข้า-หายใจออกให้พวกผมดูเป็นตัวอย่างกินเวลาครั้งละประมาณ 30 วินาที จากนั้นท่านบอกว่า"นี่คือการหายใจแบบพุทธะหรือพระมหาโพธิสัตว์ และเป็นศิลปะการหายใจของชาวพุทธพวกเธอดูสิ ฉันหายใจเข้าออกอย่างลึกยาว นุ่มนวล เนิบนาบเพียง 2 ครั้งในหนึ่งนาทีเป็นปกติหากพวกเธอทำได้ พวกเธอจะรู้สึกสดชื่นเมื่อพ่นลมออกมา จิตของพวกเธอจะมีสันติสุข สงบ และสมาธิของพวกเธอจะตั้งมั่นขึ้นได้โดยฉับพลัน".......นับจากวันนั้นที่หลวงปู่พุทธะอิสระได้เมตตาสอนวิชา ลม 7 ฐานให้แก่ผมเมื่อ 25 ปีก่อนนี่คือวิชาเดียวที่ตัวผมได้ฝึกอย่างจดจ่อมาโดยตลอดยี่สิบสี่ปีที่ผ่านมาโดยผมจะฝึกเดินลม 7 ฐานทุกครั้งที่ผมนึกถึงมันเพราะเมื่อใดที่คิดถึงมัน เมื่อนั้นคือเวลาที่เหมาะสมในการเดินลม 7 ฐานและไม่มีวันใดเลยที่ตัวผมไม่เคยนึกถึงการเดินลม 7 ฐานอันที่จริงวิชาลม 7 ฐานนี้มีความหมายใกล้เคียงกับมหาสติปัฏฐาน 4ใกล้เคียงกับหลักปฏิจจสมุปบาท และก็ตรงกับหลักโพธิปักขิยธรรม 37 ประการแต่ทั้งหมดแล้วมันรวมอยู่ในฐานทั้ง 7 ของลม 7 ฐานบารมีนี้ท่านได้แต่ใดมา?สำหรับผมแล้วคำตอบมันชัดเจนเหลือเกินว่า ... มาจากการฝึกวิชาลม 7 ฐานอย่างต่อเนื่องยาวนานนั่นเองอย่างไรก็ดีวิชาลม 7 ฐานนี้ไม่ใช่วิชาสอนคนทั่วไป มันเป็นวิชาสำหรับคนที่มุ่งจะเป็นมุนี มุ่งจะเป็นโพธิสัตว์ มุ่งจะเป็นพุทธะโดยเฉพาะมากกว่าวิชาลม 7 ฐาน คือลมปราณกรรมฐานชั้นยอดโดยที่เคล็ดของมันอยู่ที่ ... การนำพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสภาวะที่ต้องบีบบังคับตัวเองเข้าไปเผชิญมฤตยูแล้วเค้นให้ใจเข้ามารวมตัวกับกายถ้าอยู่ในสภาวะเช่นนั้นได้ ก็ย่อมสามารถเข้าสู่ทวารของเอกภพ ผ่านจุดที่เรียกว่าธรรมญาณได้สุวินัย ภรณวลัย