ลมปราณกรรมฐาน กับ มิติที่ 5

ลมปราณกรรมฐาน กับ มิติที่ 5

บอร์ด ความรัก,ลมปราณกรรมฐานกับมิติที่ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัสลมปราณกรรมฐาน กับ มิติที่ 5/////การเข้าถึงมิติที่ห้า คือการเจริญลมปราณกรรมฐานจนจิตเข้าสู่ภาวะ Turiyaมุนีมุ่งใช้ลมปราณกรรมฐานควบคุมชีวิตนำกระแสชีวิตจากกล้ามเนื้อและหัวใจ...สู่จักระไขสันหลังอย่างมีสติรู้ตัวตลอดเวลานี่คือการรวมชีวิตเข้ากับ 'มหาชีวิต'เมื่อจักระไขสันหลังถูกปลุกให้ตื่นรู้มุนีย่อมเอิบอาบด้วยแสงอันไร้การเสื่อมสลายด้วยลมปราณกรรมฐานนี้มุนีย่อมใช้แสงนี้บำรุงเซลล์กายการปฏิบัติลมปราณกรรมฐานย่อมทำให้ร่างกายของมุนีแข็งแรงบริบูรณ์ด้วยทิพยชีวาเพราะมุนีคือผู้ที่ตระหนักได้ว่ากายก็คือเงาของพลังอันไร้ที่สิ้นสุดมีแต่ลมปราณกรรมฐานเท่านั้นที่สามารถแปลงกลับไปสู่พลังนั้นได้ลมปราณกรรมฐานคือทิพยวิธีแห่งการบำรุงเซลล์กายของมุนีปราณหรือพลังทิพย์ในกาย คือตัวญาณปัญญาในเซลล์กายทั้งหลายมันคือ 'ตัวรู้' (วิญญาณ) ของเซลล์ปราณบริสุทธิ์จึงเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเนื่องจากพลังปราณกอปรด้วยญาณปัญญาเช่นนี้เซลล์กายจึงได้รับพลังวิญญาณด้วยผ่านการเจริญลมปราณกรรมฐานปราณถ่ายทอดสารจากวิญญาณสู่เซลล์ และปลุกเซลล์เหล่านั้นให้ตื่นรู้อยู่ในทิพยจิตที่เป็นอมตะด้วยการเจริญลมปราณกรรมฐาน ปราณจะใช้ชีวาทิพย์นี้ปลุกเซลล์และชำระเซลล์เหล่านั้นด้วยแสงแห่งบรมวิญญาณโดยการเจริญลมปราณกรรมฐาน จิตที่ต้องใช้เวลาวิวัฒน์นับล้านปี สามารถ 'รู้แจ้ง' ได้ภายในเวลา 48 ปี หรือ 24 ปี หรือ 12 ปี หรือ 6 ปี หรือ 3 ปี ....ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพากเพียรอย่างไม่ลดละและกรรมในอดีตของมุนีผู้นั้นสุวินัย ภรณวลัย